تخفیف ویژه کریسمس مشاهده گالری
02100000000

ضد لغزش

10 نوع از بهترین زیره کفش های ورزشی

/post-11

تاثیر گذار ترین قسمت کفش زیره می باشد . زیره ی کفش یعنی بیرونی ترین بخش در قسمت زیرین که به طور دائم در حال تماس با سطح زمین و برخورد با سطوح مختلف است .